Kontakt

Občianske združenie

Kontaktná adresa

Vlárska 5
833 34 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: veda@vedaazivot.sk

Kontaktné osoby

Administrátor:
PhDr. Zuzana Klimešová
tel: +421 910 921 509
e-mail: zuzana.klimesova@savba.sk

Vedecký garant:
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
tel: +421 903472605
e-mail: albert.breier@stuba.sk